2014 Październik 31, imieniny : Urbana i Augusta

Burmistrz Suchyta dokonania

BURMISTRZ PODRÓŻNIK... W związku z przeprowadzoną przeze mnie wnikliwą analizą dostarczonych przez Urząd Miasta na moją prośbę kart drogowych samochodu służbowego Gminy Strzegom za okres od stycznia 2011 r. do marca 2013 r., zwracam się do Burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchyty z prośbą o podjęcie stosownych działań zmierzających do przedłożenia wyjaśnień odnośnie odbytych delegacji z wykorzystaniem ww. samochodu służbowego. Z przeprowadzonej przeze mnie analizy ww. kart drogowych dotyczących wyjazdów służbowych Burmistrza i jego pracowników wynika, że w okresie od stycznia 2011 r. do marca 2013 roku samochód służbowy Urzędu Miejskiego przejechał w sumie 53 244 km. Z tego Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta przejechał łącznie prawie 41 tysięcy km, co stanowi ponad 77 % ogółu wszystkich wyjazdów samochodem służbowym w prezentowanym przedziale czasowym. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie celowości wymienionych poniżej wyjazdów ich efektów oraz kosztów wraz z podaniem składu delegacji oraz wyjaśnieniem, jakie ważne dla Gminy Strzegom i jej mieszkańców sprawy załatwiał Pan podczas wymienionych poniżej wyjazdów do następujących miejscowości: Karpacza, w piątek, 7 stycznia 2011 r. Dodatkowo proszę wyjaśnić, dlaczego powrót z Karpacza odbywał się przez Świdnicę, gdzie zatrzymał się Pan na 10 minut? Co ważnego dla naszego miasta załatwiał Pan w Świdnicy o godz. 20.00 w piątek tego dnia? Jarkowic w niedzielę 20 lutego 2011 r. Proszę wyjaśnić, w jakim celu jechał Pan prawie 70 km, aby zaraz po godzinnej wizycie wrócić do Strzegomia? Wrocławia w piątek 25 lutego 2011 r., o godz. 19.00. Co ważnego dla gminy załatwiał Pan we Wrocławiu w piątek i to w godzinach wieczornych? do Otwocka i Częstochowy w dniach 7-9 marca 2011 r. Proszę wskazać merytoryczną celowość wyjazdu do Otwocka, następnie przejazdu z Otwocka do Józefowa oraz z powrotem z Józefowa do Otwocka, a następnie wyjazd z Otwocka w środę popielcową do Częstochowy. Co ważnego załatwiał Pan w Otwocku, Józefowie i Częstochowie w ramach tej delegacji? Świdnicy we wtorek 10 maja 2011 r. Proszę wyjaśnić celowość wyjazdu w godzinach popołudniowych do Świdnicy, następnie powrotu do Strzegomia, aby po godzinie pobytu w Strzegomiu ponownie pojechać do Świdnicy, gdzie przebywał Pan tylko pół godziny i wrócił do Strzegomia. Proszę wyjaśnić celowość kursowania służbowym samochodem w tą i z powrotem na trasie Strzegom-Świdnica w godzinach 18.00-21.00. do Żarowa i Wrocławia w dniu 13 sierpnia 2011 r. Proszę o przedłożenie wyjaśnienia odnośnie kursowania na trasie Strzegom-Żarów-Wrocław-Strzegom- i znowu Żarów-Strzegom-Kostrza-Strzegom- ponownie Żarów-Strzegom. Proszę o podanie celu wizyty w wymienionych miastach oraz wyjaśnienie, co ważnego załatwiał Pan w tym dniu, że wymagało to przejechania w sumie 235 km. Kalno i Goerlitz w poniedziałek 26 września 2011 r. o godz. 8.00. Proszę wyjaśnić, co ważnego załatwiał Pan w Kalnie i dlaczego mając delegację do Niemiec jechał Pan do Goerlitz przez Kalno? Proszę również wyjaśnić, w jakim ważnym dla naszego miasta celu jechał Pan 316 km do Goerlitz, aby być w tym mieście tylko 30 minut? miejscowość Dobków w sobotę, 8 października 2011 r. Tyniec Mały w dniu 11 listopada w Święto Niepodległości. Proszę wyjaśnić celowość kilkukrotnego kursowania na trasie Strzegom – Tyniec Mały w tym dniu. Co ważnego Pan załatwiał w Tyńcu Małym i w jakim celu jeździł Pan w tą i z powrotem na tej trasie? i podobne pytanie o celowość kursowania na trasie Świdnica-Strzegom w niedzielę, w dniu 20 listopada 2011 r. Co ważnego załatwiał Pan w niedzielę w Świdnicy i dlaczego kursował Pan czterokrotnie na tej trasie przejeżdżając w sumie 80 km? do Bogatyni w sobotę, 26 listopada 2011 r. Proszę o podanie celu wizyty o godz. 24.00 w nocy w Bogatyni, gdzie przebywał Pan 20 minut. Co ważnego dla naszego miasta wymagało przejechania 350 km, aby w środku nocy odbyć 20 minutową wizytę w tej miejscowości? Do Mysłakowic w sobotę i niedzielę 10-11 grudnia 2011 r., gdzie przebywał Pan tylko po pół godziny, aby wrócić do Strzegomia. Podobnie więc jak powyżej, proszę wyjaśnić jak ważne dla Strzegomia sprawy i zadania wymagały przejechania 268 km na trasie Mysłakowice-Strzegom, aby po pół godzinie wrócić do Strzegomia? Do Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry oraz Wrocławia w dniu 12-13 grudnia 2011 r. Proszę o podanie celu wyjazdu Pana zastępcy do tej miejscowości, następnie Pana przejazdu ze Szklarskiej Poręby do Jeleniej Góry i powrotu o godz. 21.00 do Szklarskiej Poręby, aby na drugi dzień wrócić do Strzegomia, pojechać do Wrocławia i ponownie do Szklarskiej Poręby. Jaki był istotny dla Gminy cel przejazdu w tych dniach 324 km na wymienionej trasie? Wojcieszyce, 1 marca 2012 r. Proszę podać cel wizyty, jej efekty dla gminy Strzegom oraz skład delegacji, która Panu towarzyszyła podczas tego wyjazdu. Częstochowa, 23 marca 2012 r. Proszę wyjaśnić, dlaczego wracając z delegacji z Warszawy do Strzegomia zatrzymał się Pan w Częstochowie? Co ważnego załatwiał Pan w tej miejscowości? Proszę podać efekty wizyty w tej miejscowości i skład delegacji. Wrocław-Marcinowice, niedziela palmowa 1 kwietnia 2012 r. Proszę o podanie w jakim celu udał się pan w tym dniu do Wrocławia, wrócił do Strzegomia a następnie pojechał do Marcinowic, aby ponownie z Marcinowic przejechać do Wrocławia? Jugowice, w dniach 20 kwietnia oraz 25-26 kwietnia 2012 r. W jakim celu w ciągu tych trzech dni przebywał Pan w Jugowicach kursując kilkakrotnie na trasie Strzegom-Jugowice i przejeżdżając w sumie 536 km? Kto Panu towarzyszył w delegacji i jak ważne sprawy dla Gminy Strzegom Pan tam załatwiał? Karpacz, 26 maja oraz 30 maja 2012 r. Jak ważne zajęcia służbowe spowodowały, że musiał Pan kilkukrotnie wizytować Karpacz przejeżdżając w sumie 425 km w ciągu wymienionych dni? Proszę podać skład delegacji i efekty wizyty w Karpaczu. Wrocław, 7 czerwca 2012 r. Boże Ciało. Co ważnego dla naszego miasta i jego mieszkańców załatwiał Pan w święto Bożego Ciała we Wrocławiu w godzinach 18.50-21.00? Kto Panu towarzyszył i jakie były efekty tej wizyty? Podobnie proszę wyjaśnić cel i efekty wizyty we Wrocławiu w dniach: 11 czerwca 2012 r., gdzie przejechał Pan 224 km kursując na trasie Strzegom – Wrocław, w piątek 15 czerwca 2012 w godzinach wieczornych, w środę i czwartek 20-21 czerwca 2012 r. oraz w kolejną środę 27 czerwca 2012 r. o godzinie 6 rano. Dzierżoniów i Nowa Ruda w dniu 16 lipca 2012 r. Proszę wyjaśnić cel wizyty w Dzierżoniowie, gdzie był Pan pół godziny, a następnie cel przejazdu do Nowej Rudy. Proszę podać skład delegacji i efekty tej wizyty w Dzierżoniowie i Nowej Rudzie dla gminy i jej mieszkańców. Podobnie proszę wyjaśnić cel i efekty wizyty w Świdnicy i Nowej Rudzie w dniu 8 sierpnia 2012 r., gdzie przejechał Pan 219 km. Proszę podać skład delegacji. Proszę o wyjaśnienie celowości wykonania podróży służbowej w niedzielę, w dniu 2 września 2012 r. na trasie: Srzegom-Rogoźnica-Roztoka-Świebodzice-Piotrowice-Burkatów-Strzegom. Proszę o podanie wymiernych efektów wizyty w tych miejscowościach oraz składu delegacji. Wrocław - Krzeszów, 22 września 2012 r.. Proszę podać cel Pana wizyty w tym dniu w Krzeszowie a następnie we Wrocławiu o godz. 1 w nocy oraz skład delegacji i efekty wizyty. Proszę wyjaśnić cel i efekty wizyty złożonej w niedzielę 23 września w miejscowościach: Rusko – Morawa – Wrocław. Proszę podać skład delegacji i wyjaśnić w jakim celu samochód służbowy kursował kilkukrotnie między Ruskiem a Morawą zanim wyjechał do Wrocławia? Tyniec Mały – Ślęża w dniu 24 września 2012 r. Proszę wyjaśnić cel wizyty w tych miejscowościach, skład delegacji i efekty wizyty. Proszę o wyjaśnienie celowości wykonania podróży służbowej w dniu 8 października 2012 r. do następujących miejscowości: Żelazów-Modlęcin-Świdnica-Strzegom-ponownie Świdnica- Wrocław-Strzegom. Jakie są efekty przejechania ponad 200 km i odwiedzenia wymienionych miejscowości w tym dniu. Proszę przedstawić efekty wizyty i skład delegacji. Warto nadmienić, że w Świdnicy Pan Burmistrz przebywał dwa razy, z czego raz przez 10, a drugi raz 20 minut. Zieleniec, 12-13 października 2012 r. Proszę podać cel i efekty wizyty w Zieleńcu w piątek w godzinach 16.50-21.00 oraz w sobotę od 8.00 do 13.00. Proszę podać skład delegacji. Proszę o wyjaśnienie celu i efektów wyjazdu ze Strzegomia do Godzieszówka a następnie do Tyńca Małego w dniu 11 listopada 2012 r. w Święto Niepodległości. Nadmienię, że przejechał Pan w tym dniu 255 km. Proszę podać skład delegacji. Podobnie proszę wyjaśnić cel i efekty dla naszej gminy wykonania podróży służbowej na trasie Strzegom-Wałbrzych-Dobromierz-Strzegom-Świdnica-Strzegom-Dobromierz-Strzegom-Rogoźnica-Strzegom w dniu 5 grudnia 2012 r. Proszę podać skład delegacji i poinformować, co ważnego dla naszej Gminy załatwiał Pan w każdej z tych miejscowości? Proszę o kolejne wyjaśnienie pytania jak wyżej odnośnie trasy: Strzegom-Rusko-Strzegom-Świdnica-Skarżyce-Strzegom-Kostrza-Strzegom w dniu 9 stycznia 2013 r. Wałbrzych, w sobotę 12 stycznia 2013 r. Co ważnego dla gminy załatwiał Pan o godz. 20.00 w Wałbrzychu w sobotę? Proszę podać skład delegacji i efekty wizyty. Goczałków, sobota 19 stycznia 2013 r. w godzinach 18.00-20.30. Pytania j.w Kostrza, 13 lutego, godz. 18.40-21.00. Pytania j.w Syców, 2 marca 2013 r. sobota, godz. 15.00-19.50. Pytania jak wyżej. Proszę o wyjaśnienie celu wizyty i jej efektów w miejscowościach, które Pan odwiedziła na trasie: Międzyrzecze-Strzegom-Międzyrzecze-Strzegom-Międzyrzecze-Wieśnica- Strzegom w dniu 9 marca 2013 r. Proszę podać skład delegacji. Proszę również o wyjaśnienie, dlaczego brakuje kart drogowych datowanych na dni 23 – 29 lipca 2012 r.? Czy oznacza to, że zazwyczaj tak mocno eksploatowany pojazd służbowy w tych dniach nie był w ogóle wykorzystywany ani przez Pana, ani pracowników Urzędu Miejskiego? Powyższa interpelacja o podanie celowości, efektów, kosztów i składu delegacji w ramach powyższych wyjazdów służbowych Burmistrza Zbigniewa Suchyty wynika z faktu, iż prezentowane przez Pana cykliczne informacje na Sesjach Rady Miejskiej odnośnie wyjazdów służbowych są skąpe, niewystarczające i ograniczone. Wielokrotnie podkreśla Pan, że jest bardzo zapracowanym Burmistrzem, który dużo podróżuje, ale nie podaje nam Pan kosztów swoich wyjazdów oraz ich efektów dla Gminy Strzegom i jej mieszkańców. Pragnę zwrócić uwagę, że w czasie kryzysu gospodarczego i bardzo wysokiego bezrobocia, rosnących kosztów utrzymania, rażących podwyżek, które przygotował Pan mieszkańcom Strzegomia, praktyka wojaży uprawiana przez Pana i nielicznych osób piastujących prominentne stanowiska w Urzędzie Miasta, budzić musi głęboki niepokój związany z daleko idącymi oszczędnościami serwowanymi społeczeństwu. W zestawieniu tak wielu dziwnych i niejasnych wyjazdów Pana Burmistrza na terenie naszego kraju, a także licznych delegacji zagranicznych nie do przyjęcia jest odmowa, którą uzyskałem od Pana na moją prośbę o dofinansowanie przewozu niepełnosprawnych dzieci z terenu naszej gminy. Proszę więc o odpowiedź o powody odmowy pomocy osobom niepełnosprawnym w ich przewozie? Jednocześnie wnioskuję o jawność, przejrzystość i klarowność pisemnych uzasadnień celu poszczególnych wyjazdów, podanie osób i wykazanie faktycznych kosztów oraz przedłożenia końcowych pisemnych sprawozdań wraz z oceną szeroko rozumianych efektów dla miasta każdej z delegacji służbowych odbytych przez Pana Burmistrza i jego pracowników. Wnioskuję, aby dane, o które proszę, były również szczegółowo przedstawiane na każdej Sesji Rady Miejskiej, gdyż nie naruszają niczyjego interesu i powinny być znane mieszkańcom, aby mieli dokładną informację o wydatkowaniu ich środków z płaconych podatków. Na koniec podkreślę, że analizowałem tylko stopień eksploatacji samochodu służbowego. Osobno należy rozpatrzyć wszystkie wyjazdy służbowe Burmistrza i jego pracowników w ramach tzw. delegacji w tym także zagranicznych, które odbywali innym niż samochód służbowy transportem. Będzie to stanowiło przedmiot zapytania w ramach osobnej interpelacji. Oprócz tego osobne zapytanie skieruję do Pana Burmistrza odnośnie wizyt w miejscowości Lubachów w Gminie Świdnica. Wizyty w tej miejscowości wręcz zdominowały Pana delegacje w omawianym okresie czasu. Z wyrazami szacunku Ryszard Nabiałek


Polecamy zakładkę "Media". Jerzy Majewski za obniżeniem diet radnych do kwoty 300 złoty. Strzegomscy radni zdecydowanie przeciw. Zapewne znów tak zadecydowali dla Państwa dobra.Kolejny drenaż naszych kieszeni.


Nowe wydanie Faktu już do pobrania w zakładce "W bieżącym numerze"

Na drugim filmiku przypominamy wystąpienie radnej Zięby i burmistrza Witkowskiego z roku 2010.
Fakt Strzegomski © 2009 Stronę odwiedzilo: 55172